A (4) | B (2) | C (1) | E (1) | G (4) | H (1) | K (1) | L (3) | M (1) | R (2) | T (2) | V (2)