Geológiai Túra Versend I. mészkő-kavics bánya

Versend I.-mészkő, kavics kőbánya:

  • A versendi mészkőbánya a bólyi M6-os csomóponttól 3 km-re található. A bányatelekről kivezető út az 57. sz. főúthoz csatlakozik.
  • A bányatelek három ásványi nyersanyaggal rendelkezik. Az ásványi nyersanyagokhoz történő hozzáféréshez csupán a humuszos feltalajt szükséges eltávolítani, közvetlen ez alatt már ásványi nyersanyagot találunk. A szó szakmai értelmében feltárásra nincsen szükség.

 

A bányászat által feltárt rétegsor:

  • A bánya a geológiai szakirodalomban baranyai szigetrögökként említett kifejlődési területen található, amely sajátos tektonikai egység. A neogén üledékekből kiemelkedő mezozoós rögsorozaton belül a bánya által művelt júra korú mészköves rétegsor a villányi kifejlődéshez csatolható.

A bányában feltárt rétegsor alsó szakasza a krinoideás mészkőre települő vékonyréteges barna tűzköves júra mészkő, melynek teljes vastagsága mintegy 50 m.

A bányában a jura mészkő erősen erodált felszínére települ az alsó pannon konglomerátum, azonban a mészkő magasabb térszínű fosszilis felszínéről a korai pleisztocén erózió a kavicsos összletet is eltávolította. Itt a később települt lösz bázisát közvetlenül a mészkő felszínén felhalmozódott vékony terresztrikus lejtőüledék alkotja. A konglomerátum kavicsanyaga főleg a tűzköves mészkő helyben feldolgozott anyagából áll. A kötőanyag laza mésziszap és homok. A kavics szögletes, gyengén koptatott, 40 – 80 mm átmérőjű, felfelé finomodó szemcséjű. A rétegsorra legfölül pleisztocén lösz települ, benne barna fosszilis talajszintekkel.

 

A haszonanyag ismertetése

 

Mészkő:

A bányában található júra mészkő ásványvagyon zúzaléka kiváló tömöríthetőségi, szemeloszlási, "A " kőzetfizikai jellemzőkkel rendelkezik, fagyálló. Igazoltan alkalmasak útpályaszerkezetek alap, védő és javító rétegeinek kivitelezéséhez, töltés- és vízépítési célokra, valamint a mészkőzúzalék betonadalékként is felhasználható.

Átlagsűrűsége. 2,7 t/m3.

 

Kavics:

A bányatelken a konglomerátum kavics anyaga a feküjét alkotó júra mészkő helyben feldolgozott anyagából áll.  A kavics szögletes, gyengén koptatott, 40 - 80 mm átmérőjű, felfelé finomodó szemcséjű. A kötőanyag laza mésziszap és homok. Ez a haszonanyag töltés és útalap kivitelezéséhez alkalmas.

A kavics átlagsűrűsége: 2,3 t/m3

 

Homok:

A talaj alatt, a kavics összlet fölött mélyebb szinteken felső pannóniai homok, majd pleisztocén korú lösz települ, benne barna fosszilis talajszintekkel. A makroporózus szürkéssárga lösz bázisán egy vékony, márga törmelékéből álló réteg található. A lösz és a felső pannóniai homokos kifejlődés együtt adja a homok ásványi nyersanyagot, amelyet földműbe való beépítésre, túlnyomórészt a tájrendezéshez használják föl.

A homok átlagsűrűsége: 1,8 t/m3

Meghatározatlan